Nieuws

20 november 2019

Leerlingenraad 2019-2020

Dit jaar hebben we een leerlingenraad ingesteld en daar zijn we trots op!

Samen met de leerlingen uit groep 5 tot en met 8 bespreken we wat er allemaal speelt op school, wat anders kan en wat we vooral moeten behouden. De kinderen hebben gesolliciteerd voor de leerlingenraad en vertegenwoordigen de kinderen van school.

We komen elke 6 weken bij elkaar en bespreken punten die zij inbrengen (vanuit de klassen) en die wij (vanuit het team) belangrijk vinden. De eerste vergadering is geweest en we pakken direct een aantal punten op. We bekijken samen de veiligheid op het plein, we houden bij hoe vaak de wifi uitvalt en de leerlingen gaan een gesprek voeren in de klas over de PBS-afspraken en in hoeverre de leerlingen zich daaraan houden. 

Daarnaast zullen de leerlingen samen met Esther nieuwe ouders rondleiden.

Heel leuk en inspirerend om met de leerlingen samen te werken.