Nieuws

30 augustus 2019

Wij zijn gestart met een taalklas

voor kinderen die intensiever taalonderwijs nodig hebben.

Dit jaar zijn er een aantal kinderen in de middenbouw gestart die van een Engelstalige school komen. Voor hen hebben we een intensief Nederlands taalprogramma opgezet dat Sonja met hen buiten de klas uitvoert. Sonja is gespecialiseerd in Nederlands als Tweede Taal (NT2) onderwijs.

Ook voor de kinderen in groep 2 die extra taalondersteuning nodig hebben, hebben we dit jaar weer extra ondersteuning buiten de groep. Wanda Bom werkt met hen in en buiten de groep.

De kinderen en de leerkrachten vinden het heel leuk om met elkaar te werken aan woordenschat, lezen en schrijven. Het kantoor van Esther is tijdelijk in gebruik als taallokaal.