Agenda

16 september 2019
Lesvrije dag - alle kinderen zijn vrij
17 t/m 20 september 2019
Startgesprekken met ouders
In deze week plannen we startgesprekken met ouders.
20 september 2019
Themabijeenkomst ouders
Thema’s uit meerjarenbeleidsplan
2 oktober 2019
Opening kinderboekenweek
11 oktober 2019
Open inloop ouders
Informatie over de groep en reflectie Gouden Weken
18 oktober 2019
Inloopochtend met informatie over het leerjaar
Van 8.30 - 9.30 uur zijn alle ouders welkom in de groepen om te bekijken wat we allemaal gedaan hebben tijdens de Gouden Weken en om informatie te ontvangen over de groep.
19 t/m 27 oktober 2019
Herfstvakantie
Een weekje vrij.
Lees meer ›
28 oktober 2019
Studiedag
Het team werkt vandaag aan nieuwe deskundigheid. Alle kinderen zijn vrij.
11 november 2019
Sint Maarten - met Voorschool en AICS activiteit
28 november 2019
Voortgangsgesprekken met ouders
5 december 2019
Sinterklaasfeest
13 december 2019
Themabijeenkomst ouders
19 december 2019
Kerstdiner
20 december 2019
Kinderen starten 9.30 uur
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Kerstvakantie
Twee weken vrij van kerst tot in het nieuwe jaar.
Lees meer ›
14 februari 2020
Studiedag
Het team werkt vandaag aan nieuwe deskundigheid. Alle kinderen zijn vrij.
15 t/m 23 februari 2020
Voorjaarsvakantie
Een weekje vrij voor alle kinderen.
Lees meer ›
18 maart 2020
Studiedag
Het team werkt vandaag aan nieuwe deskundigheid. Alle kinderen zijn vrij.
9 t/m 10 april 2020
Lesvrije dag en Goede Vrijdag
De school is vandaag gesloten.
13 april 2020
2e Paasdag
De school is vandaag gesloten.
25 april t/m 10 mei 2020
Meivakantie
De kinderen zijn 2 weken vrij.
21 t/m 22 mei 2020
Hemelvaartsdag en lesvrije dag
Op Hemelvaartsdag en de vrijdag is de school gesloten. Kinderen zijn vrij.
1 t/m 2 juni 2020
2e Pinksterdag en studiedag
Vandaag is de school gesloten.
3 juli t/m 16 augustus 2020
Start Zomervakantie
Zomervakantie
Lees meer ›