Samen positief

De Merkelbachschool werkt sinds 2013 volgens de PBS-aanpak.
PBS stimuleert een positief schoolklimaat dat de leerprestaties bevordert.
Als uitgangspunt kozen we drie waarden die we essentieel vinden; 
veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.
Vanuit deze basiswaarden zijn met behulp van PBS "gedragsafspraken" geformuleerd voor alle ruimtes in en rondom de school. Onderdeel van deze afspraken is ook een anti-pestprotocol.
De afspraken zijn overal in de school zichtbaar. Daarnaast worden ze met de kinderen geoefend in korte lessen. De leerkrachten hanteren de afspraken allemaal op eenzelfde manier. Zo weet iedereen wat we in en om school van elkaar mogen verwachten.

SWPBS wordt op scholen over de hele wereld ingezet. Het zorgt voor een positief en veilig schoolklimaat waarin positief gedrag wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag omgebogen.

 

PBS is een door het Nederlands Jeugd Instituut erkende methodiek.