Schooltijden

 

Schooltijden (voor alle groepen dagelijks gelijk)  
maandag tm vrijdag 08.30 - 14.15 uur
   
Eten met de leerkracht  
groep 1 tm 3 11.30 - 11.45 uur
groep 4 tm 8 12.00 - 12.15 uur
   
De groepsleerkracht eet met de kinderen. In groep 4 tm 8 voorafgaand aan het buitenspelen. In groep 1 tm 3 na het buitenspelen. Het buitenspelen wordt begeleid door de overblijfkrachten. Zij zorgen met diverse initiatieven voor spelverrijking.
   
Buitenspelen  
groep 1 tm 3  11.45 - 12.15 uur     
groep 4 tm 8  12.15 - 12.45 uur