Schooltijden

 

Schooltijden (voor alle groepen dagelijks gelijk)  
maandag tm vrijdag 08.30 - 14.15 uur

 

 

Eten met de overblijfkracht

groep 1 en 2 

11.30 - 12.00 uur

 

Eten met de leerkracht

 
groep 3 en 4 12.00 - 12.15 uur
groep 5 tm 8 12.30 - 12.45 uur
   
De groepsleerkracht eet met de kinderen. Het buitenspelen wordt begeleid door de overblijfkrachten. Zij zorgen met diverse initiatieven voor spelverrijking.
   
Buitenspelen  
groep 3 en 4  11.30 - 12.00uur     
groep 5 tm 8  12.00 - 12.30 uur