Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen.
De eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur.
Dit beleid is van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen zij dit beleid beïnvloeden. 

 

De MR bestaat uit een oudergeleding, twee ouders die de ouders vertegenwoordigen en een personeelsgeleding, twee leraren die het team vertegenwoordigen. De MR vergadert minimaal 4 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn normaal gesproken openbaar.
Het recht op medezeggenschap is wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen

Leden van de Medezeggenschapsraad
Namens de ouders:
Sengul Yagmur (voorzitter) 

Jorinde Crone

Namens het personeel:
Annelies van Maanen

Marieke Withagen

 

Je kunt in contact komen met de Medezeggenschapsraad via: mr@merkelbachschool.nl