Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen.
De eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur.
Dit beleid is van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen zij dit beleid beïnvloeden. 

 

 

Notulen MR vergadering:

01-11-2022    

06-12-2022

15-03-2023

05-04-2023

22-05-2023

10-07-2023

19-09-2023

10-10-2023

13-02-2024

10-06-2024

 

 

In deze video kunt u meer horen over hun werk: 

 

De MR bestaat uit een oudergeleding, twee ouders die de ouders vertegenwoordigen en een personeelsgeleding, twee leraren die het team vertegenwoordigen. De MR vergadert minimaal 4 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn normaal gesproken openbaar.
Het recht op medezeggenschap is wettelijk vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen

Leden van de Medezeggenschapsraad
Namens de ouders:
Ana Rodrigues

Earl Tjin

Namens het personeel:
Yvette Gieles

Esther de Jong

 

Je kunt in contact komen met de Medezeggenschapsraad via: mr@merkelbachschool.nl