Passend Onderwijs

In dit filmpje wordt kort en duidelijk uitgelegd hoe wij binnen onze Stichting invulling geven aan Passend Onderwijs. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan Esther de Jong of Yoka Stek.

 

Passend onderwijs video

 

In ons SchoolOndersteuningsProfiel 2020 beschrijven we hoe passend onderwijs kunt u lezen welke ondersteuning wij uw kind geven en wat wij daarvoor in kunnen zetten. De verantwoording van het schoolondersteuningsprofiel gebeurt in het jaarverslag van onze school en het bestuursverslag van de Stichting.