Groep 4 B

Welkom in groep 4 B bij juf Yvette en juf Ester

 

 

Ook dit schooljaar werken we met Parro. Via Parro zal de leerkracht iedere week informatie geven over de klas.

 

Lees hier de doelen van groep 4. 

 

Technisch lezen: 

We behandelen het vervolg van Veilig leren lezen. Hierbij brengen we verdere verdieping en  verbreding aan.  De lengte van woorden en zinnen worden langer. De leeswoordenschat wordt uitgebreid. De leessnelheid gaat omhoog omdat het lezen steeds meer geautomatiseerd wordt. De kinderen leren verschillende technieken om een tekst op toon en ritme voor te lezen.

 

Taal:  

We werken met de methode Taal actief en breiden de woordenschat uit. 

 

Begrijpend lezen: 

Het doel is het zien en  begrijpen van verbanden tussen woorden en zinnen. 

We werken met werkboekjes en nieuwsbegrip (elke dag actuele onderwerpen).

 

Spelling: 

We werken met de methode Taal actief spelling. 

De kinderen leren de volgende spellingcategorieen:

  • Woorden met vaste tekencombinaties: -sch-, -ng/nk-, -eer/oor/eur-, -ai/ooi/oei-, -eeuw/ieuw/uw
  • Medeklinkerclusters: -schr-, -mst, -cht
  • ‘Weetwoorden’: ei/ij, au/ou, c/k, g/ch
  • Woorden met een stomme -e- (-bakje- klink als ‘bakju’, -begin- klinkt als ‘bugin’)
  • Open/gesloten lettergrepen (kopen/koop)
  • Toepassing interpunctie: hoofdletter, punt, vraagteken, uitroepteken

Rekenen:

We gaan rekenen op tablets. We oefenen optellen en aftrekken tot 100 en verder. 

Daarnaast besteden we aandacht aan: 

  • tafels
  • klokkijken analoog en digitaal
  • meten/wegen
  • rekenen met geld