Groep 5

Welkom in groep 5 bij Juf Annelies en Juf Hetty

 

Hallo ik ben Annelies en sinds 3 jaar werk ik op de Merkelbachschool. Drie dagen per week sta ik voor de groep (ma/di/wo) en donderdags geef ik RT en neem ik regelmatig groep 6 ‘s middags over. Ik woon in De Kwakel met mijn 2 dochters. Ze heten Romy en Rosalie en studeren beiden in Amsterdam. Ik heb het erg naar mijn zin op school omdat we een mooi gemêleerd gezelschap hebben. Ik dans graag, lees regelmatig mooie boeken en ga er graag op uit! Ik hoop op een fijn en leerzaam schooljaar met elkaar! Ouders, nu het contact door alle Corona beperkingen minder fysiek is, hoop ik dat jullie ons per mail kunnen vinden. Samen komen we verder! 

 

Hallo, ik ben juf Hetty, ik ben 62 jaar oud en ben alweer 10 jaar leerkracht op de Merkelbachschool.

Op dit moment werk ik 2 dagen (do/vr) in groep 5 en ben ik eveneens bezig met kinderen die op school extra uitdaging kunnen gebruiken. Samen met de kinderen gaan we er een leerrijk en leuk schooljaar van maken.

 

Wat is nieuw dit jaar?  

 

In groep 5 wordt les gegeven in de vakken: rekenen, taal algemeen, woordenschat, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, Engels, zaakvakken/wereldoriëntatie, handvaardigheid/tekenen, schrijven, muziek, verkeer en gym.

 

Rekenen

Met rekenen gaan de kinderen optellen en aftrekken onder de 1000. Verder besteden we aandacht aan de breuken en de decimalen (‘kommagetallen’) , rekenen met geld, meetkunde en keer - en deelsommen. 

Eind groep 5 moeten de kinderen kunnen klokkijken. Zowel op een klok met wijzers (analoog) als op een digitale klok. 

 

Taal: 

We gaan verhalen schrijven met goed gebruik van hoofdletters en leestekens.  

 

Spreken/luisteren:  

De kinderen houden een boekbespreking.                                                                     

We werken met “Discussiëren kun je leren”. Hierin leren de kinderen te luisteren naar elkaar, een mening te vormen en meningen van anderen te respecteren.

 

Spelling: 

We leren regels voor woorden van twee of drie lettergrepen en er komen nieuwe spellingcategorieën aan bod. 

Het is belangrijk het dictee thuis te oefenen. Kinderen krijgen daarom een woordpakket mee naar huis.

 

Grammatica/taal:

We werken onder andere aan werkwoorden herkennen(doe woorden), lidwoorden, zelfstandig naamwoord, (stoffelijk) bijvoeglijk naamwoord en alfabetiseren. 

 

Woordenschat: 

Hiervoor gebruiken we de woordenschat van Nieuwsbegrip en de woordenschat verweven in de Taal Actief methode.

 

Lezen:

Stillezen en oefeningen zoals in groep 4 met een grotere moeilijkheidsfactor. 

 

Begrijpend lezen

Elke week wordt een nieuwe strategie aangeboden. Hier wordt gericht gewerkt aan:                                                                            

  • woordenschat en leesstrategieën                                                                          
  • een tekst lezen over een actueel onderwerp.  

 

Engels

Kinderen leren woorden te schrijven die in een thema blok worden aangeboden. Deze woorden gaan mee als huiswerk. 

 

Schrijven

De hoofdletters worden aangeboden.

 

Zaakvakken, wereldoriëntatie, projectweken:

Een aantal keren per jaar zijn er projectweken. Deze zijn school-breed opgezet. Hierbij zijn de lessen gericht op het ontdekkend leren. Zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, ed.  worden hier eventueel aan gekoppeld.

 

Muziek

Om de 2 weken komt vakdocent Tommie in de klas om muzikale les te geven. Zowel zingen als bewegen komen aan bod.

 

 

BERICHTEN

11 okt 2019 - Kinderboekenweek
Preview foto Vandaag hadden we op eens 2 geheim agenten in de klas staan.. Dit was voor een aantal kinderen even schrikken. Gelukkig was het niet echt en kwamen ze van de Amsterdamse Jeugdtheaterschoool. We kregen een hele leuke workshop rondom het thema van de kinderboekenweek "reis mee". 

 

Dinsdag zijn we naar de OBA geweest, hier hebben we ook van alles gedaan rondom de kinderboekenweek! Er was een circuit, we moesten in boeken vragen opzoeken, eigen voertuigen tekenen en we hebben zelfs geleerd hoe we naar een boot moeten seinen. Al met al een leerzaamen leuk bezoek!


03 sep 2019 - De gouden weken
Preview foto Wij zijn begonnen met het thema de gouden weken. Tijdens de gouden weken werken we actief aan een goede sfeer in de groep. Dit doen we door veel groepsvormende activiteiten te doen. Naaast groepsvormende activiteiten gaan we groepsreggels bedenken en hebben we het erover hoe we omgaan met de leerkracht en elkaar. 

Tijdens de gouden weken hebben we een koffer in de klas staan, "de geheime koffer", kinderen mogen iets meenemen wat echt bij hem of haar hoort. Als iedereen iets meegenomen heeft gaan we kijken wat er in de koffer zit. Zouden jullie deze week iets mee willen nemen?