Groep 6

Welkom in groep 6 bij meester Niek.

 

Op deze pagina kom je meer over groep 6 te weten. Rechts in het groene vak komt het huiswerk met de toetsen te staan. Verder is er een overzicht van de schooluitjes en nieuwsflitsen. 

Er staan dit jaar veel bijzondere lessen op het programma. Taal, spelling, rekenen en woordenschat doen we op de chromebook. 

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip.

Ook krijgen we dit jaar Engelse lessen, projectlessen, muziek, gym, zaakvakken enz.