Groep 6

Welkom in groep 6 bij meester Niek.

 

Sommigen van jullie kennen mij al. Ik ben Niek Hartmanns en ben inmiddels alweer een 

paar jaar de meester van groep 6. Naast groepsleerkracht en ICT-coördinator ben ik ook 

de gelukkige papa van Niene (01-01-2020) en Jente (30-04-2018).  

Mijn vriendin Femke en ik genieten volop van het ouderschap. Wat gaat de tijd toch snel. 

Voor je het weet zitten ze in groep 6. Voordat ik in het onderwijs terecht kwam werkte ik 

als buitensportinstructeur en vervulde ik een commerciële functie in het klein metaal op 

een kantoor. Gelukkig heb ik mijn roeping gevonden en werk ik met veel plezier voor de Merkelbachschool.

 

Wat is nieuw dit jaar?  

 

Rekenen

Getalbegrip t/m 100.000, optellen en aftrekken t/m 100.000, vermenigvuldigingen en delen van grote getallen (herkennen van de tafels), kommagetallen, breuken, verhoudingstabellen/diagrammen, tijdsduur (analoog en digitaal) tot op 5 minuten, meetkunde (lengte, omtrek, oppervlakte en inhoud) en geldsommen.

 

Taal

Verkennen van tekens, verkennen van woorden, verkennen van werkwoorden, verkennen van zinnen, verkennen van taalgebruik, woorden en woordclusters, woordleer- en onthoudstrategieen, spreken en luisteren, schrijven, samenwerkend leren 

 

Mondelinge taalvaardigheid

  • Discussiëren kun je leren (1x per twee weken)
  • Nieuws- en actualiteitenkring; elk kind krijgt 1x per jaar de taak om deze kring voor te bereiden en te leiden.
  • Iedere leerling houdt minimaal één spreekbeurt, één boekbespreking en één presentatie van een werkstuk.

 

Spelling

Weetwoorden en regelwoorden, werkwoordspelling: tegenwoordige tijd en verleden tijd.

 

Nieuwsbegrip & Begrijpend lezen

Informatieve leesteksten en woordenschatuitbreiding

Elke week besteden we aandacht aan een begrijpend lezen les op Cito-wijze. 

 

Studievaardigheden

Begrijpend lezen van informatieve teksten (studieteksten), gebruik maken van informatiebronnen, kaartlezen (topografie) en gebruik maken van schema’s, tabellen en grafieken (Methode Blits en De Kleine Bosatlas).

 

Wereldoriëntatie 

Thematisch onderwijs in Onderzoekend Leren projecten. 

Wij volgen hierin de projectweken die schoolbreed worden georganiseerd.

 

Natuur- & Milieu Educatie

Met groep 6 gaan we vanaf april elke week naar de schooltuinen op de Aemstel schooltuin. Daar krijgen de kinderen een eigen moestuin waarop ze verschillende groentes gaat verbouwen.

Drie keer per jaar is er een les op het eigen schoolplein door een NME docent.

 

Groepstraining

Naast de bovengenoemde vakken hebben we voor de herfstvakantie een groepstraining gevolgd. Voor deze training hebben de kinderen zelf 5 belangrijke afspraken bedacht:

 

- Ik praat aardig tegen de ander

- Ik luister naar de ander

- Ik help de ander

- Ik ben eerlijk

- Ik schop, scheld en sla niet