Groep 6 B

Welkom in groep 6 B bij juf Tess

 

 

Ook dit schooljaar werken we met Parro. Via Parro zal de leerkracht iedere week informatie geven over de klas.

 

Rekenen

Getalbegrip t/m 100.000, optellen en aftrekken t/m 100.000, vermenigvuldigingen en delen van grote getallen (herkennen van de tafels), kommagetallen, breuken, verhoudingstabellen/diagrammen, tijdsduur (analoog en digitaal) tot op 5 minuten, meetkunde (lengte, omtrek, oppervlakte en inhoud) en geldsommen.

 

Taal

Verkennen van tekens, verkennen van woorden, verkennen van werkwoorden, verkennen van zinnen, verkennen van taalgebruik, woorden en woordclusters, woordleer- en onthoudstrategieen, spreken en luisteren, schrijven, samenwerkend leren 

 

Mondelinge taalvaardigheid

  • Discussiëren kun je leren (1x per twee weken)
  • Nieuws- en actualiteitenkring; elk kind krijgt 1x per jaar de taak om deze kring voor te bereiden en te leiden.
  • Iedere leerling houdt minimaal één spreekbeurt, één boekbespreking en één presentatie van een werkstuk.

 

Spelling

Weetwoorden en regelwoorden, werkwoordspelling: tegenwoordige tijd en verleden tijd.

 

Nieuwsbegrip & Begrijpend lezen

Informatieve leesteksten en woordenschatuitbreiding

Elke week besteden we aandacht aan een begrijpend lezen les op Cito-wijze. 

 

Studievaardigheden

Begrijpend lezen van informatieve teksten (studieteksten), gebruik maken van informatiebronnen, kaartlezen (topografie) en gebruik maken van schema’s, tabellen en grafieken (Methode Blits en De Kleine Bosatlas).

 

Wereldoriëntatie 

We werken sinds dit jaar met de methode Blink Wereld! waarin aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en onderzoekend leren aan bod komen binnen een bepaald thema. Los daarvan werken we aan topografie.

 

Natuur- & Milieu Educatie

Met groep 6 gaan we vanaf april elke week naar de schooltuinen op de Aemstel schooltuin. Daar krijgen de kinderen een eigen moestuin waarop ze verschillende groentes gaat verbouwen.

Drie keer per jaar is er een les op het eigen schoolplein door een NME docent.

 

Groepstraining

Na de herfstvakantie starten we met een groepstraining. Tijdens deze training oefenen we sociale vaardigheden die nodig zijn om de leukste klas van de school te worden. De focus ligt hierbij ook op het ‘Hoe reageer ik’ en ‘Wat kan ik doen’.