Groep 1/2a

Welkom in groep 1/2a bij juf Marieke en juf Dorien                                       

 

Net als vorig jaar staat juf Marieke voor groep 1/2A, alle dagen behalve woensdag. Wist u dat Marieke twee dochters heeft van 9 jaar? En dat ze in een ver verleden geschiedenis doceerde op de middelbare school? Dit jaar staat juf Dorien op de woensdagen voor de groep en soms ook op maandag of dinsdag. Dorien is naast leerkracht ook muziekjuf. Op woensdagen geeft zij dan ook altijd een muziekles aan de kinderen. Op www.jufdorien.nl kunt u haar liedjes ook thuis luisteren.

 

Wat leren we in de kleutergroepen?

 

De kinderen uit groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de klas, ze volgen hetzelfde dagritme. We vinden het belangrijk dat we het samen fijn hebben in de klas. Daarom besteden we veel aandacht aan het elkaar leren kennen en het oefenen met de (PBS-)afspraken en routines. De oudere kinderen helpen hierbij de jongere kinderen. Hier leren we allemaal van. 

 

Twee keer per dag zitten we samen in de kring; we doen dan een activiteit op het gebied van rekenen, klanken of letters, uitbreiding van de woordenschat, verhaalbegrip, Engels, wereldoriëntatie, muziek..

 

De kinderen werken daarnaast met materiaal dat hun ontwikkeling op allerlei gebieden stimuleert. Denk aan knutselen, tekenen en kleuren, puzzelen, gezelschapsspelletjes doen, telwerkjes, mozaiek leggen, letters of cijfers stempelen en rijmoefeningen.

Ook kiezen de kinderen hun eigen activiteit, zoals schilderen, spelen met auto's, dieren, lego en constructiemateriaal, spelen in de huishoek, de bouwhoek, de themahoek, de water/zandtafel. 

Soms doen we ook reken- of taalspelletjes op het digitale schoolbord.

De leerkracht begeleidt, speelt mee, stimuleert en observeert.

 

De kinderen in groep 2 bereiden we voor op de overgang naar groep 3. 

Dit doen we onder andere door het geven van weektaken, het stimuleren van langere tijd zelfstandig werken en het zelf leren oplossen van problemen.

BERICHTEN

15 apr 2020 - Onderwijs op afstand
De school is nu alweer een maand dicht. Ook voor ons is het nog erg wennen om elkaar niet elke dag te zien, maar het belangrijkst nu is dat we allemaal gezond zijn. 

Gelukkig kunnen we videobellen, zodat niet alleen wij de kinderen zien maar de kinderen ook met elkaar contact houden. Zo hebben we gisteren gezongen voor een jarige Quilan en krijgen we leuke foto's van de kinderen toegestuurd. We hopen elkaar snel weer te zien!