Groep 4

Welkom in groep 4 bij juf Danielle.

 

Allereerst hoop ik dat wij een gezellig schooljaar hebben. Er moet hard gewerkt worden, maar er is altijd tijd voor leuke en gezellige momenten. Hopelijk kunnen we dit schooljaar een aantal uitstapjes doen. Samen met de kinderen gaan wij thema’s behandelen op een onderzoekende manier. Dit doen wij door de kinderen vragen te laten bedenken over het thema. Wat willen zij graag weten of wat willen zij graag leren.  Daarna bepalen wij samen of de vragen geschikt zijn om in de klas/school te onderzoeken. Op deze manier wordt het thema echt van de kinderen en wordt hun enthousiasme nog groter. Dit schooljaar gaan wij starten met Discussiëren kun je leren. Hier leren de kinderen dat iedereen een eigen mening heeft en dat je deze moet respecteren. 

Ze leren ook om argumenteren. Waarom vind je dat? 

 

Wat is nieuw dit jaar?

 

Technisch lezen: 

We behandelen het vervolg van Veilig leren lezen. Hierbij brengen we verdere verdieping en  verbreding aan.  De lengte van woorden en zinnen worden langer. De leeswoordenschat wordt uitgebreid. De leessnelheid gaat omhoog omdat het lezen steeds meer geautomatiseerd wordt. De kinderen leren verschillende technieken om een tekst op toon en ritme voor te lezen.

 

Taal:  

We werken met de methode Taal actief en breiden de woordenschat uit. 

 

Begrijpend lezen: 

Het doel is het zien en  begrijpen van verbanden tussen woorden en zinnen. 

We werken met werkboekjes en nieuwsbegrip (elke dag actuele onderwerpen).

 

Spelling: 

We werken met de methode Taal actief spelling. 

De kinderen leren de volgende spellingcategorieen:

  • Woorden met vaste tekencombinaties: -sch-, -ng/nk-, -eer/oor/eur-, -ai/ooi/oei-, -eeuw/ieuw/uw
  • Medeklinkerclusters: -schr-, -mst, -cht
  • ‘Weetwoorden’: ei/ij, au/ou, c/k, g/ch
  • Woorden met een stomme -e- (-bakje- klink als ‘bakju’, -begin- klinkt als ‘bugin’)
  • Open/gesloten lettergrepen (kopen/koop)
  • Toepassing interpunctie: hoofdletter, punt, vraagteken, uitroepteken

Rekenen:

We gaan rekenen op tablets. We oefenen optellen en aftrekken tot 100 en verder. 

Daarnaast besteden we aandacht aan: 

  • tafels
  • klokkijken analoog en digitaal
  • meten/wegen
  • rekenen met geld

BERICHTEN

16 apr 2020 - We zitten thuis
Preview foto Net als de rest van Nederland zitten wij thuis. Gelukkig kunnen we nog wel met elkaar videobellen, chatten via Snappet en sturen jullie ons leuke foto's van wat jullie thuis allemaal doen. Er wordt thuis hard gewerkt aan spelling, taal en rekenen, maar er worden ook fantasie verhalen geschreven, paaseieren geknutseld en lekker gekookt. Leo heeft zelfs een recept geschreven bij deze mooie appeltaart.

06 mrt 2020 - Groei
Deze week zijn we in de hele school begonnen met het thema groei.

In het kader van onderzoekend leren hebben we gepraat over wat we al weten over groei, en wat we graag nog willen weten. Deze vragen kwamen onder andere naar voren:

Hoe groeit de zee?

Groeit een mens elke nacht?

Hoe lang word ik?

Hoeveel eieren leggen vogels?

De komende weken gaan we op onderzoek naar de antwoorden.


10 feb 2020 - Lezen doen we samen!
Preview foto Afgelopen maandag hebben we in groepjes gelezen. Er was een verteller en verder had iedereen een rol. Zo waren er onder andere de rol van meester Thijs, Mohammed en Laila. Tijdens het lezen letten we extra op komma's, punten, vraagtekens en uitroeptekens.

27 jan 2020 - In groep 4 leren wij de tafels van....
Preview foto Vandaag oefenden we de tafels van 3, 4 en 5 op ons wisbordje.

Als afsluiting mochten we zelf tafelsommen bedenken.

Deze jongens kwamen trots laten zien wat ze al kunnen. Wauw!


22 jan 2020 - Bezoek van een echte schrijver
Preview foto Linda Vogelesang kwam ons vertellen over haar boek Sien en gedichtenbundel Gekke Giebelgriep. Nadat ze een stuk had voorgelezen uit eigen werk was er nog even tijd om vragen te stellen. Hartstikke leuk dat je er was Linda! 

09 okt 2019 - Kinderboekenweek
Preview foto De kinderboekenweek is weer van start gegaan.

Het thema is dit jaar 'Reis mee'.

Na de opening hebben we allemaal een personage uit ons favoriete boek getekend en zo een wereld vol verhalen gecreëerd. Vrijdag sluiten we de kinderboekenweek af met een workshop van de Amsterdamse jeugdtheaterschool.


29 aug 2019 - De Gouden Weken
Preview foto Direct na de zomervakantie zijn wij schoolbreed met De Gouden Weken begonnen. Het doel van deze weken is een goede groepssfeer te creëren tussen de leerlingen onderling en tussen de kinderen en ons. We doen dit onder andere door gezamenlijke spelletjes te spelen waarin vertrouwen centraal staat. Ook zijn er gesprekken met de kinderen over hoe je met elkaar omgaat. Naast De Gouden Weken werken we ook met PBS. Dat is een methode om op sociaal gebied respectvol met elkaar om te gaan. Mocht u hier meer over willen weten, dan lichten wij dit graag verder toe.