Groep 5

Huiswerk:

 

In groep 4 hebben de kinderen al goed geoefend met de tafels. We gaan nog meer aandacht besteden hieraan.

Wilt u thuis al gaan oefenen? Graag niet alleen op volgorde maar ook de tafels door elkaar. 

Hartelijk dank alvast!

 

Awctiviteiten:

Schooljaar 2018 - 2019

 

 

Welkom in de groep van juf Hetty en juf Annelies. 

 

De groep bestaat dit schooljaar uit 21 kinderen. Het wordt weer een gezellig schooljaar waarin we hard aan het werk gaan met rekenen, taal, lezen, Engelse les en natuurlijk gaan we ook aan de slag met een heleboel andere vakken. 

 
 
Bibliotheek bezoek
Vrijdag 5 oktober hebben we een bezoekje gebracht aan de bibliotheek ivm de Kinderboekenweek. We hebben daar een uurtje geluisterd naar het o.a. het verhaal van Lampje. Ook was er een parcours uitgestippeld. Er lagen ook mooie papieren klaar om te vouwen! We hebben ons ook goed vermaakt met het bouwen van een platte pyramide. Het thema van de KBW: Vriendschap is goed uit de verf gekomen. We hebben veel samen gedaan. Al met al een leuke leerzame middag gehad. Met dank aan de hulpouders en de bibliotheek
 
Groet juf Annelies

 

 

 

Wat gaan we doen in groep 5. 

 

In groep 5 wordt voortgegaan op de basiskennis die in groep 4 is aangeleerd, maar ook nieuwe dingen zoals bij rekenen waarbij we bijvoorbeeld gaan leren om deelsommen te maken met behulp van de tafels. Ook keersommen met hogere getallen zoals 40x7 komen, later in het jaar, aan bod. 

Waren de sommen in groep 4 tot 100, nu gaan we verder met sommen tot 1000 en hoger.

Met lezen wordt nu sterker ingezet op het begrijpend lezen.

Hierbij worden verschillende manieren, strategieën, aangeboden.

Het (stil) lezen van spannende, leuke en/of interessante boeken blijft natuurlijk belangrijk.

 

 

We gaan in de kring een start maken met "Discussiëren kun je leren". Hierbij gaan we oefenen hoe je met elkaar in gesprek gaat. Leren luisteren en leren dat iedereen een mening mag hebben. Deze mening leer je goed te onderbouwen en je leert je te verplaatsen in een ander. 

 

Dit schooljaar gaan we ook van start met mindfulness oftewel aandachtstraining.

Hierbij gaan we oefenen om bewust, aandachtig en optimaal aanwezig te zijn.

Dit oefenen we dan ook wekelijks. Wat wordt je daar heerlijk rustig van. 

 

 

 

Op wereldorientatie en verkeer wordt verder ingegaan.

 

De kinderen krijgen net zoals in groep 4 weer huiswerk mee en ze gaan ook een boekbespreking  voorbereiden. 

 

Het is belangrijk dat de kinderen het huiswerk dat ze meekrijgen goed oefenen. Zowel het woordpakket als ook de tafels die vorig schooljaar zijn aangeboden dienen de kinderen te blijven oefenen thuis. Dit kan met allerlei leuke oefensites op de computer of tablets. Maar de hulp van een volwassene of ouder kind is het allerfijnst.