Groep 7/8

 

Welkom in groep 7/8 bij juf Monica en meester Rob

 

Jaarplan schoolbreed 

 

Dit jaar zullen wij onze kernwaarden meer zichtbaar verbinden aan de activiteiten die wij doen: 

Plezier - Samenwerken en samen leren - Professionaliteit - Veiligheid -  Leiderschap 

 

We gaan aan de slag met verschillende onderwerpen, namelijk:

  • Handelingsgericht werken: Of het nu gaat om meer instructie, meer verrijking of gedrag, wij willen in samenwerking met ouders een passende aanpak bieden aan de kinderen. 
  • Ons didactisch repertoire breiden we uit met coöperatieve werkvormen.
  • Thematisch werken waarin onderzoekend leren een duidelijke plek heeft.
  • Ouderbetrokkenheid en communicatie versterken en professionaliseren.

Leerdoelen groep 7/8 

 

Rekenen

Groep 7: Getalbegrip t/m 1.000.000, optellen en aftrekken t/m 1.000.000, kommagetallen, breuken, procenten verhoudingstabel, zakrekenmachine.

Groep 8: Getalbegrip t/m 1.000.000.000, optellen en aftrekken t/m 1.000.000, kommagetallen, breuken, procenten, verhoudingstabel, zakrekenmachine

 

Taal

Verkennen van tekens, verkennen van woorden, verkennen van werkwoorden, verkennen van zinnen, verkennen van taalgebruik, woorden en woordclusters, woordleer- en onthoudstrategieen, spreken en luisteren, schrijven, samenwerkend leren 

 

Mondelinge taalvaardigheid

  • Discussiëren kun je leren (1x per twee weken)
  • Nieuws- en actualiteitenkring 

(elk kind krijgt 1x per jaar de taak om deze kring voor te bereiden en te leiden)

 

Spelling

Weetwoorden en regelwoorden, werkwoordspelling: tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd. 

 

Nieuwsbegrip & Begrijpend lezen

Informatieve leesteksten en woordenschatuitbreiding.

Elke week besteden we aandacht aan een begrijpend lezen les op Cito-wijze. 

 

Studievaardigheden

Begrijpend lezen van informatieve teksten (studieteksten), gebruik maken van informatiebronnen, kaartlezen en gebruik maken van schema’s, tabellen en grafieken (Methode Blits).

 

Verkeer

Groep 7: Voorbereiding op het Theoretisch Verkeersexamen (7 april 2021)

Elke week een theoretische verkeersles, gericht op de omgeving van de school. 

Groep 8: Voorbereiding op het Theoretisch Verkeersexamen (11 november 2020) 

Voorbereiding op het Praktisch Verkeersexamen (mei/juni 2021)

 

Staatsinrichting

Rondom prinsjesdag en verkiezingen besteden we extra aandacht aan het onderwerp Staatsinrichting in Nederland. 


Wereldoriëntatie 

Thematisch onderwijs in Onderzoekend Leren projecten.

Wij volgen hierin de projectweken die schoolbreed worden gedaan.

 

Natuur- & Milieu Educatie:

Drie keer per jaar een ‘pleinles’ op het eigen schoolplein van een NME docent. 

Groep 7: Circa 10 schooltuinlessen op de Aemstel schooltuin.