Taalgroep

Welkom in de taalgroep van juf Sonja

 

Sinds dit jaar heeft de Merkelbach een Taalklas. In deze klas krijgen kinderen de kans zich beter te oefenen in de nederlandse taal.

 

Op dinsdag en donderdag komen er op dit moment kinderen uit de groepen 3,4 en 6 naar de Taalklas.

Op de vrijdag krijgen de kleuters les van juf Wanda.

 

We richten ons voornamelijk op woordenschat, zinsbouw, eenvoudige grammatica, lezen technisch zowel als begrijpend.

Dit doen we aan de hand van diverse methoden en werkvormen.